Lang træningstur til Bryrup fra ?
Lørdag d. 10. Februar 2018

Turen er en ført vandretur på ca. 45 km, hvor tempoet vil være på 6 km i timen. Der startes med at køre i bus fra Bryrup skole til startstedet, for derefter at gå tilbage. Startstedet og rute kendes kun af rutelederne.
Max deltager antal: 50 personer, som fordeles efter først til mølle princippet.. Medlemmer af Kjellerup Special har førsteret til at tilmelde sig frem til og med d. 29/12 2017.
Der vil under vejs på turen være en rastebil, der medbringer drikkevare til rimelige priser, og den vil ligeledes kunne medbringe madpakke og lettere håndbagage. Der vil undervejs på turen blive en længere rast (ca. 1 time) på en kro eller lignende med spisning, og desuden flere mindre rast med passende mellemrum.
Efter turen er der mulighed for aftensmad og overnatning, til om søndagen, på Bryrup skole. Om søndagen har Silkeborg Fodslaw Vintertur ved Silkeborg.
Mødested: Bryrup Skole, Skolevej 14, 8654 Bryrup.
Mødetid/ starttid: Kl. 06.50 Bussen kører til startstedet kl. 07.00 Præcis. Forventet hjemkomst: Ca. kl. 18.30 Pris for deltagelse: 270 kr. som dækker bus , mad på middagsrast, Kaffe / the og kage på turen, rundstykke og basse på første rast samt indkvartering og aftensmad lørdag aften. Husk betaling ved tilmelding. (Se her under.)
Af hensyn til bus/middagsmad/overnatning/aftensmad er der bindende tilmelding til Leif Sloth tlf. 8665 8080 e-mail: leifsloth@c.dk . Betaling til Leif Sloth eller på Nordea konto: reg. nr. 9266 konto nr. 6261 446 586, men husk at oplyse indbetaler navn, og hvad indbetalingen dækker!!!
Ingen bliver registreret som deltager inden der er betalt.
Yderligere information ved Leif Sloth tlf. 8665 8080 e-mail leifsloth@c.dk
Arrangør Kjellerup Special.