GENERALFORSAMLING I KJELLERUP SPECIAL

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kjellerup Special

Fredag d. 8. februar 2019 kl. 21.00 på Ans Skole, Teglgade 20, 8643 Ans by. (Indgang fra Lyngvænget)


Dagsorden :
1 : Valg af dirigent og stemmetællere.
2 : Formandens beretning.
3 : Kassererens regnskabsaflæggelse.
4 : Indkomne forslag.
5 : Valg til bestyrelse : På valg er Leif Sloth.
Valg af suppleanter : På valg er Niels Høgild og Ivan Billeskov
6 : Valg af revisor : På valg er Gervid Hansen.
Valg af suppleant : På valg er Carl Henrik Olsen
7 : Evt.


Hilsen bestyrelsen.