GENERALFORSAMLING I KJELLERUP SPECIAL

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kjellerup Special
Fredag d. 9. februar 2018 kl. 21.00 på Bryrup Skole, Skolevej 14, 8654 Bryrup.

 
Dagsorden :
1 : Valg af dirigent og stemmetællere.
2 : Formandens beretning.
3 : Kassererens regnskabsaflæggelse.
4 : Indkomne forslag.
5 : Valg til bestyrelse : På valg er Frederik Sørensen og Sven Højgård Jensen.
     Valg af suppleanter : På valg er Niels Høgild og Ivan Billeskov
6 : Valg af revisor : På valg er Gervid Hansen.
     Valg af suppleant : På valg er Carl Henrik Olsen
7 : Evt.
 Hilsen bestyrelsen.