Kjellerup d. 9. december 2016

GENERALFORSAMLING I KJELLERUP SPECIAL

 

Dagsorden :
1 : Valg af dirigent og stemmetællere.
2 : Formandens beretning.
3 : Kassererens regnskabsaflæggelse.
4 : Indkomne forslag.
5 : Valg til bestyrelse
Valg af suppleanter
6 : Valg af revisor
Valg af suppleant
7 : Evt.