Dato: 10. - 11. oktober 2020

Tid: Der er samlet start kl. 08.00 d. 10/10.

Sted: Kjellerup hallen, ved skolen Tinghusvej 6, 8620 Kjellerup

yderligere oplysninger kommer senere

 

Hent Brochuren