Kjellerup Special på bjergvandring.

”Special arrangement”

Start: Lørdag d. 22. september 2018 kl. 700 . Mødested: Dronninglund skole, Rørholtvej 20, 9330 Dronninglund.

Pris: 100.- kr. incl. IVV stempel. ”Special arrangement”
Beløbet dækker kaffe, the, brød og kage på rastepladser og håndmadder på frokostrast. Øl og vand købes til fornuftige priser.
Der ydes 25 kr. i rabat til medlemmer af Kjellerup Special.

Indkvartering: Der er mulighed for overnatning på skolen fra fredag kl. 19.00 til søndag morgen, pris 140,- kr. incl. morgenmad lørdag og søndag, samt Pizza som aftensmad lørdag aften. (Der er mulighed for bad i Dronninglund hallen efter turen)

Deltagelse: Deltagelse sker på eget ansvar.

Ruten: Ført vandring uden afmærkning på ca. 43 km.
Hvor terrænet tillader det, vil hastigheden være ca. 6 km/t. Dog må det påregnes, at gennemsnitshastigheden bliver lidt lavere, pga. diverse stigninger.

Tilmelding: Af hensyn til forplejning og evt. indkvartering er tilmelding nødvendig senest d. 18/9 2018 til Leif Sloth. Tlf. nr. 8665 8080 eller E-mail: leifsloth@c.dk Tilmelding er først registreret når betaling er modtaget.

Betaling: Nordea i Silkeborg på reg. Nr. 9266 konto nr. 6261 446 586 (Husk at oplyse indbetaler navn)

Turleder: Bo Nielsen og Mette Nygaard Nielsen

Bjerget der skal bestiges i 2018: Jyske Aas.

Søndag d. 23. september vil der være mulighed for at deltage i en ført træningstur på ca. 15 km rundt i Brønderslev med Mette og Bo som guider. På denne tur er der ikke IVV stempel.

hent bochuren

http://www.bestigbjerge.dk          

/-