GENERALFORSAMLING I KJELLERUP SPECIAL

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kjellerup Special
fredag d. 9. februar 2024 kl. 20.00 på Ans skole, Teglgade 20, 8643 Ans by.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent og stemmetællere.
2: Formandens beretning.
3: Kassererens regnskabsaflæggelse.
4: Indkomne forslag.
5: Valg til bestyrelse: På valg er Frederik Sørensen og Kjeld Jensen.
Valg af suppleanter: På valg er Mette Nygaard Nielsen og Niels Høgild
6: Valg af revisor: På valg er Gervid Hansen.
Valg af suppleant: På valg er Carl Henrik Olsen
7: Evt.

Hilsen bestyrelsen