GENERALFORSAMLING I KJELLERUP SPECIAL


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kjellerup Special
lørdag d. 19. juni 2021 kl. 13.00 i Al-huset, Skolegade 5, 8620 Kjellerup.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent og stemmetællere.
2: Formandens beretning.
3: Kassererens regnskabsaflæggelse.
4: Indkomne forslag.
5: Valg til bestyrelse: På valg er Leif Sloth
Valg af suppleanter: På valg er Niels Høgild og Ivan Billeskov
6: Valg af revisor: På valg er Gervid Hansen.
Valg af suppleant: På valg er Carl Henrik Olsen
7: Evt.


Hilsen bestyrelsen
NB. Der tages forbehold for at forsamlingsforbuddet, der p.t. er 50 personer.
Husk gyldig Corona pas eller en negativ Corona test.
Af hensyn til evt. forsamlingsforbud er der tilmelding til generalforsamlingen senest d. 14. juni 2021 til Leif Sloth, på telefon nr. 23320673 eller E-mail: leifsloth2@hotmail.com