GENERALFORSAMLING I KJELLERUP SPECIAL

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kjellerup Special
fredag d. 11. februar 2022 kl. 20.00 på Bryrup skole, skolevej 14, 8654 Bryrup.

Der tages forbehold for evt. covid19 restriktioner.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent og stemmetællere.
2: Formandens beretning.
3: Kassererens regnskabsaflæggelse.
4: Indkomne forslag.
5: Valg til bestyrelse: På valg er Frederik Sørensen og Sven Højgaard Jensen.
Valg af suppleanter: På valg er Niels Høgild og Ivan Billeskov
6: Valg af revisor: På valg er Gervid Hansen.
Valg af suppleant: På valg er Carl Henrik Olsen
7: Evt.

Hilsen bestyrelsen