Kjellerup Special på bjergvandring.
Start: Lørdag d.24. september 2022 kl. 700.

Mødested: Hjemmeværnsgården, Veddingevej 1, 4550 Asnæs

Indkvartering: Der kan overnattes fra Fredag aften til søndag morgen på hjemmeværnsgården. Der er max 40 pladser til overnatning. Tilmelding til overnatning senest d. 13/9 2022

Pris: 310.- kr. Beløbet dækker kaffe, the, brød og kage på rastepladser og håndmadder på frokostrast, morgenmad
lørdag og søndag, aftensmad lørdag (Pizza) samt indkvartering. incl. IVV stempel.

(Medlemmer af Kjellerup Special 285 kr.) Øl og vand købes til fornuftige priser.

Ønsker man at deltage i turen uden indkvartering, morgenmad og aftensmad er prisen 110 kr.
Der ydes 25 kr. i rabat til medlemmer af Kjellerup Special ved deltagelse i hele arrangementet.

Deltagelse: Deltagelse sker på eget ansvar.

Ruten: Ført vandring uden afmærkning på 45 km.
Hvor terrænet tillader det, vil hastigheden være ca. 6 km/t. Dog må det påregnes, at gennemsnitshastigheden
bliver lidt lavere, pga. diverse stigninger.

Tilmelding: Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 13/9 2022 til Leif Sloth. Tlf. nr. 8665 8080 eller

E-mail:leifsloth2@hotmail.com Tilmelding er først registreret når betaling er modtaget.

Betaling: Nordea på reg. Nr. 2380 konto nr. 6261 446 586 eller
MobilePay nr. 30542. (Husk oplys indbetaler navn)

Turleder: Claus Olesen

http://www.bestigbjerge.dk          

/-