Kjellerup Special på bjergvandring.
Start: Lørdag d.25. september 2021 kl. 700

Mødested: P-pladsen ved Kokkerholm skole, Smørblomstvej 5A, 9320 Hjallerup
Pris: 105.- kr. incl. IVV stempel. ”Special arrangement”
Beløbet dækker kaffe, the, brød og kage på rastepladser og håndmadder på frokostrast. Øl og vand købes til fornuftige priser.
Der ydes 25 kr. i rabat til medlemmer af Kjellerup Special.
Indkvartering: Vi håber på at vi kan få skolen til overnatning, men det bliver først afgjort i løbet af august måned, så udgangspunktet lige nu, er at der ikke er overnatning. Der vil blive sendt besked ud til de tilmeldte, hvis det bliver muligt, samt sat på hjemmesiden.
Deltagelse: Deltagelse sker på eget ansvar.
Ruten: Ført vandring uden afmærkning på 45 km.
Hvor terrænet tillader det, vil hastigheden være ca. 6 km/t. Dog må det påregnes, at gennemsnitshastigheden bliver lidt lavere, pga. diverse stigninger.
Tilmelding: Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 13/9 2021 til Leif Sloth. Tlf. nr. 8665 8080 eller E-mail:leifsloth2@hotmail.com Tilmelding er først registreret når betaling er modtaget.
Betaling: Nordea på reg. Nr. 2380 konto nr. 6261 446 586 eller MobilePay nr. 30542. (Husk at oplyse indbetaler navn)
Turleder: Mette Nygaard Nielsen og Bo Nielsen
 

http://www.bestigbjerge.dk          

/-